reglement

Let's GO POLE

Go Pole huisreglement

Bij deelname aan de lessen gaat u automatisch akkoord met ons huisreglement. Ieder Lid van Go Pole dient dit reglement te kennen.


-Alle leden worden automatisch aangesloten en verzekerd bij sporta. Meer info op www.sportafederatie.be/verzekering


-U begrijpt dat de activiteiten aangeboden door Go Pole belastend kunnen zijn voor het lichaam en deze een zeker risico inhouden. U verklaart dat U geen fysieke aandoening heeft die een risico kan vormen bij deelname aan de lessen, of U heeft toelating, met attest, van een arts om deze sport uit te voeren.


-Kom niet te laat.

De opwarming is een belangrijk en volwaardig deel van de les. Mist u de start van de opwarming, dan dient u zelf in te staan voor uw opwarming. Spierblessures ten gevolge van een slechte opwarming zijn dan op uw eigen verantwoordelijkheid.

Respecteer daarom uw lesgeefster en uw medeleden door op tijd te komen.


-Kom niet aan de palen tot de lesgeefster hier toestemming voor geeft. Als de palen recht staan moeten deze nog vast gezet worden,

U zou ze kunnen omtrekken.


-Zorg ervoor dat U paalproof gekleed bent voor de les op het tijdstip dat deze begint.

Ideaal: een korte aansluitende short, bloesje zonder mouwen, eventueel lange broek voor de opwarming. Let op dat er geen harde materialen op je kleren of schoenen zitten die de paal kunnen beschadigen (bv. Ritsen, knopjes,..)


-Zwarte zolen zijn niet toegestaan op de sportvloer. Juwelen, horloges, piercings en dergelijke zijn voor uw eigen veiligheid en

die van de lesgeefster NIET toegelaten.  Bovendien kunnen deze ook de paal beschadigen.


-Eten, snoep of kauwgom is niet toegelaten.


-Geen drugs, geen alcohol!

Wie onder invloed op de les verschijnt wordt uit de cursus gezet zonder recht op enige teruggave. 


-Eigen drank in de les is toegestaan, zelfs aan te raden, bij voorkeur water.  


-Gelieve uit respect voor de lesgeefster en uw medeleden niet te telefoneren of  SMS’en tijdens de les.

Toch een dringend geval? Handel dit dan buiten af.


-Foto’s en filmen in de les is geen probleem op voorwaarde dat dit de les niet ophoudt en enkel dient voor eigen gebruik

waarbij dit materiaal niet zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt mag worden of verspreid.

Ook mag beeldmateriaal van de lesgeefster niet gebruikt worden om les te geven aan anderen.

Foto's genomen door de lesgeefster worden in een besloten facebookgroep geplaatst,

indien u dit niet wenst dient je dit duidelijk kenbaar te maken tijdens de les.


-U hebt notie genomen van de pravicyverklaring van Go Pole, (GDPR) dit is een wettelijke verplichting voor elke vereniging.

Druk hier voor meer info.


-De cursus is non refundable.

Uitzondering wordt enkel gemaakt bij medische gevallen (langdurige ziekte, operatie…) na attest van de dokter.


-Laat nooit waardevolle spullen achter in de kleedkamer, deze kunnen

in de zaal worden gelegd of beter nog, laat ze indien mogelijk thuis.

Go Pole IS NIET VERANTWOORDELIJK BIJ DIEFSTAL van goederen.